Open meeting

10.01.2013 19:00

První open v krásném roce 2013! Právnická fakulta! Nám.Curieových 7, 116 40 Praha 1!

Právnická fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze čtyř původních fakult na Univerzity Karlovy.

Založena byla 7. dubna 1348. Od roku 1372 do přelomu let 1418/1419 tvořila samostatnou univerzitu juristů. V roce 1638 byly tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu postaveny pod přímý dohled státu (do té doby byla od roku 1622 celá univerzita řízena jezuity).

Fakulta sídlí v budově postavené v letech 1926–1929 na nábřeží řeky Vltavy u Čechova mostu v Praze. Budovu v novoklasicistním stylu navrhl zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra, po jeho smrti byl projekt dokončen Ladislavem Machoněm.